Aktualności

PROGRAMY BIM DLA ARCHITEKTÓW – STANDARD CZY CHWILOWY TREND

Obserwując wzrost popularności wykorzystania BIM w architekturze w ostatnich latach rodzi się kilka znaczących pytań. Czy naprawdę każdy architekt musi teraz korzystać z programu, który jest wyposażony w technologię BIM? Czy wszystkie projekty tworzone w oparciu o 2D straciły już na znaczeniu? Oczywiście ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zagadnienie to jest dużo bardziej złożone. Standardowe podejście do pracy nad projektem jest nadal bardzo powszechnie praktykowane, jednak BIM stało się znacznym ułatwieniem i dlatego stopniowo zaczyna zamieniać się w standard. Ciężko byłoby nie docenić zalet, jakie za sobą niesie, a także tego, jak korzystnie wpływa na ostateczny kształt realizacji.

W trakcie pracy nad projektem, która opiera się na BIM w pracach przez cały czas uczestniczą wszystkie osoby, które są w niego zaangażowane, mogą dokonywać zmian w czasie rzeczywistym, a także mieć wgląd we wszystkie modyfikacje, jakie wprowadzają pozostałe osoby. Prowadzi to do tego, że niektóre poprawki bądź zmiany w koncepcji, które normalnie należałoby poddać szczegółowej dyskusji, po prostu zostają wprowadzone w projekt, a pozostałe osoby od razu widzą, jakie to ma znaczenie dla jego ostatecznego kształtu. Proces komunikacyjny, a także proces pracy nad projektem na wszystkich etapach realizacji ulega znacznemu uproszczeniu i przyspieszeniu.

Programy BIM dla architektów są standardem, a nie chwilowym trendem, przede wszystkim dlatego, że ten model pracy jest dużo bardziej efektywny od tych, które go poprzedzały. Analogicznie, wzrost popularności i powszechności technologii BIM jest integralnie związany ze wzrostem zainteresowania programami, które doskonale przyswoiły technologię BIM do swoich funkcji.

Programy BIM, które swoją powszechną nazwę zawdzięczają znacznym uproszczeniom myślowym, powinny być skonstruowane tak, aby projekty, które powstały wcześniej, takie jak chociażby modele 2D mogły być za ich pomocą przetwarzane i unowocześnianie. W przypadku technologii, jaką jest BIM, a także całej branży architektonicznej ważny jest bezustanny rozwój technologiczny, a także elastyczność i holistyczne podejście. https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/