Biznes

Notariusz – co musimy o nim wiedzieć?

Notariusz Wrocław, jest mianowany poprzez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu uprawniony do wykonywania aktów notarialnych oraz wykonywania pozostałych czynności notarialnych. Notariusz za własne czynności pobiera taksę notarialną. Taksa notarialna to wartość regulowana prawem ministra. Wysokość kwoty jest zależna od rodzaju czynności i wartości przedmiotu działalności notarialnej. Notariusz Wrocław, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków oraz darowizn, przyjmuje oraz prowadzi do sądu opłaty sądowe.

Kim jest notariusz?

W przeszłości osoba, jaka spełniała rolę notariusza określana była „rejentem”. Pojęcie to wychodzi od terminu „regent”, lub osoby jaka podczas nieobecności czy niedyspozycji monarchy wykonywała obowiązki w jego imieniu. Teraz notariusz Wrocław, jest osobą społecznego zaufania. To prawnik, jaki zdobył prawa do wykonywania działalności notarialnych od ministra sprawiedliwości

Notariusz przede wszystkim tworzy akty notarialne i projekty aktów

Przede wszystkim notariusz zajmuje się tworzeniem uprawomocnionych odpisów aktów, robi protesty weksli oraz czeków, gromadzi depozyty, akceptuje oświadczenia dotyczące zapisów. Zapewne do jego działań należy również świadczenie odręcznego podpisu, sprawdzanie zgodności odpisu, spisywanie protokołów oraz pozostałe rzeczy notarialne, mające na celu nadanie materiałom ważności prawnej. Tymczasem miejscem pracy dla notariusza może być jego własna kancelaria notarialna czy kancelaria innego notariusza.

Notariusz Wrocław, jest prawnikiem, uprawnionym do tworzenia aktów notarialnych i wykonywania pozostałych czynności, do jakich – w świetle prawa polskiego – potrzebna jest obecność notariusza. Działalność ową oznacza ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Prócz tego notariusz udziela stronom wszystkich potrzebnych danych w obszarze wykonywanych czynności. Przygotowanie dokumentów u notariusza – zarówno tychże dotyczących prowadzenia firm, jak również aktów własności lub przekazania spadku – jest pewnością ich zgodności z przepisami.