Nauka

Matematyka na maturze

Choć matura jest, jak powszechnie się mówi, świadectwem dojrzałości, dla wielu uczniów szkół średnich matura z matematyki to raczej trudne i wymagające wyzwanie. Istnieją różne opinie na temat tego, czym jest to spowodowane – niektórzy twierdzą, że młodzież zbyt mało czasu poświęca na przygotowania do egzaminu, inni uważają, że to kwestia zbyt trudnych zadań zawartych z zestawach. Nie jest jednak ważne, z jakiego powodu matura z tego przedmiotu budzi lęk wśród uczniów – podstawą jest zrozumienie, że można zmienić ten stan rzeczy.

Jak zdać maturę z matematyki?

Bez podstawowej chociażby wiedzy i umiejętności niewiele można zdziałać, jednak wbrew pozorom najważniejsza podczas egzaminu jest umiejętność dokładnej analizy poleceń oraz korzystania z tablic maturalnych. Uczniowie, zwłaszcza w niewielkich szkołach, często nie mają zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Cała ich wiedza to zagadnienia teoretyczne i znajomość rozwiązywania zadań według podawanego na lekcjach schematu. Gdy przychodzą na maturę i dostają tablice matematyczne, ciężko im się odnaleźć – nie wiedzą, jak szukać w nich wzorów, a nawet które są w tablicach zawarte. Tymczasem, gdy wie się, jaki wzór należy zastosować w zadaniu, po znalezieniu go w tablicach wystarczy podstawić odpowiednie dane i obliczyć wynik, co również nie jest problematyczne ze względu na możliwość korzystania z kalkulatora podczas egzaminu.

Podejście również jest ważne

Zdarzają się uczniowie, którzy już po przejrzeniu zadań zawartych w arkuszu wychodzą z założenia, że nie są w stanie napisać egzaminu na tyle dobrze, by uzyskać wymagany wynik 30%. Oddają więc pracę na długo przed upływem wyznaczonego czasu, nie rozwiązawszy nawet zadań zamkniętych. Tymczasem należy pamiętać, że nawet za podejście do rozwiązania, narysowanie rysunku pomocniczego lub rozpisanie wzoru można uzyskać punkty, jeden punkt to natomiast już całe 2%! Matura z matematyki może być dla niektórych trudna – to fakt. Jednak każdy, kto posiada minimalną nawet wiedzę matematyczną, powinien być w stanie uzyskać wynik 30%. Musi podjąć się rozwiązania wszystkich zadań, wykorzystać tablice matematyczne, a przypadku trudności rachunkowych – skorzystać z kalkulatora. Nie brzmi zawile, czyż nie? Wielu maturzystów wychodzi z założenia, że matura z matematyki to egzamin trudny, zwłaszcza dla uczniów klas humanistycznych i techników. Tymczasem wystarczy skupić się na pracy, przed egzaminem przejrzeć tablice matematyczne i być dobrej myśli – to właśnie na tym opiera się kwestia zdania matury z tego przedmiotu.