Aktualności

ARCHITEKTURA BIM

Technologia BIM odwróciła dotychczasowy proces projektowania i uczyniła z tego, co do tej pory było produktem końcowym punkt wyjściowy. W takim ujęciu wizualizacja 3D, która do tej pory była efektem końcowym pracy nad projektem stała się pierwszym etapem projektowania przy użyciu technologii BIM. Wszystkie osoby, które są zaangażowane w prace nad projektem korzystają z rysunku 3D i traktują go jako źródło informacji o budynku.

Oczywiście architektura BIM https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/ nie jest oddzielnym pojęciem. BIM to podejście, które zostało zaadaptowane na grunt architektury i jest wykorzystywane też w budownictwie, zyskuje też coraz większa popularność wśród przedstawicieli innych dziedzin, którzy w codziennej pracy zajmują się prowadzeniem projektów i w swojej codziennej pracy skupiają się na pracy zespołowej.

Co ciekawe, należy pamiętać, że definicja BIM sama w sobie nie odnosi się jedynie do standardowego budynku, ale może być przypisana do dowolnego obiektu budowlanego. Ważną kwestią, jaką można rozważać w kontekście BIM jest tak zarządzanie projektem. Model BIM wymaga kolaboracji wszystkich stron, które są w niego zaangażowane, ale także jego odbiorców, czyli osób, które go później wykorzystają.

BIM można rozpatrywać w różnych aspektach dojrzałości, a tym który interesujący jest z perspektywy architekta, to ten opierający się na interoperacyjności. Normy krajowe, a także inne dokumenty mają za zadanie określać ściśle standardy wszystkich procesów związanych z wdrażaniem i zarządzaniem BIM. Elementem, który w BIM jest jednocześnie punktem wyjścia, a jak i planowanym rezultatem działań jest interoperacyjny cyfrowy model obiektu. Odnosi się on do możliwości współpracy wszystkich uczestników projektu, którzy wykorzystują zawarte w modelu dane, a także wprowadzają do niego nowe dane.

Najważniejszym założeniem funkcjonowania tego modelu jest ciągła aktualizacja danych przez wszystkich uczestników projektu w czasie rzeczywistym. Wdrażanie BIM na grunt praktyczny możliwe jest przede wszystkim dzięki wykorzystywaniu w codziennej pracy odpowiedniego oprogramowania.