Aktualności

BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA

Polskie budownictwa zaliczyło w ciągu kilku ostatnich lat ogromny progres, a adaptacja wzorców, które w pozostałych państwach europejskich pojawiły się już jakiś czas temu, pozwoliła na wzniesienie wykonania budynków na jeszcze wyższy poziom.

BIM czyli technologia modelowania informacja o budynku to z założenia w pełni holistyczne podejście, które pozwala nie tylko na łączenie wiedzy ze wszystkich dziedzin, jakie w efekcie końcowym składają się na powstanie realizacji, ale także daje szansę na komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu w jednym czasie. Wielu ekspertów wskazuje na fakt, że podejście to może stać się rewolucją dla polskiego budownictwa, po której ciężko będzie już mówić o powrocie do pracy w trybie standardowym.

Warto zauważyć, że przy wyborze odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą projektowanie BIM mamy szansę na znaczną oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Co ważne, nie chodzi tutaj o cięcia w budżecie, które wykonywane miałyby być celowo, a ich rezultatem byłyby oszczędności. Przy właściwym i pełnym wykorzystaniu modelu komunikacyjnego, jaki umożliwia projektowanie oparte na BIM https://www.protabim.pl/ , a także przy skorzystaniu z faktu, że programy do projektowania BIM posiadają funkcję przechowywania materiałów i obszernej dokumentacji związanej z realizacją – oszczędności czasu i środków finansowych generują się niejako automatycznie.

Po pierwsze, nie ma dłużej konieczności wynajmowania ogromnych powierzchni archiwalnych, które pomieściłyby całą dokumentację związaną z projektem. Warto zauważyć, że archiwa i wszystko, co z nimi związane to obecnie niezwykle droga inwestycja. Najtańsze pomieszczenia, jakie mogłyby być przeznaczone do przechowywania danych znajdują się na obrzeżach miast, a to bardzo często wymaga dodatkowego czasu – tym razem na dojazd. Ciężko jest również doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy uczestnicy projektu mieliby dostęp do archiwów w jednym czasie, a tym samym możliwość wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym przy tradycyjnym sposobie prowadzenia projektów, staje się praktycznie niemożliwa. BIM daje możliwości do pracy nad projektem dla wszystkich jego uczestników w czasie rzeczywistym.