ZLEĆ WINDYKACJĘZaznacz: auto .


Przejmujemy na siebie cały ciężar obowiązków i czynności związanych z dochodzeniem należności od niesolidnych dłużników.

Usługa obejmuje kompleksowe działania na wszystkich etapach:

  • Negocjacje z dłużnikiem
  • Prowadzenie postępowań sądowych
  • Aktywny udział w czynnościach komorniczych
  • Zabezpieczenie wierzytelności
  • Poszukiwanie majątku

Na każdym etapie pracy nad konkretną sprawą, szczegółowo i na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. W razie konieczności, koszty sądowe i komornicze pokrywamy z własnych środków.

Wszystkie czynności windykacyjne są wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i prawnych.

DGI

WIERZYTELNOŚCI

wieloletnie doświadczenie w kontaktach z dłużnikami

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zaznacz: samolot .

DGI WIERZYTELNOŚCI
SP. Z O.O
Pl. Powstańców Śląskich 8/18
53-314 Wrocław
Tel. +48 71 780 41 51
Fax +48 71 780 58 02
email: biuro@dgiw.pl

godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000506734
NIP 899 27 52 887
REGON 022395464

59 1050 1575 1000 0090 3034 8610
ING Bank Śląski S.A