SPRZEDAJ WIERZYTELNOŚĆZaznacz: samolot .


W wielu przypadkach jesteśmy w stanie zaoferować zapłatę za wierzytelność ze środków własnych.

W takiej sytuacji pełne ryzyko odzyskania należnych kwot przechodzi na nas.

Pozwala to naszym Klientom na szybkie odzyskanie należnych kwot, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy i czasu niezbędnego na odzyskanie należności.

Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i eliminuje konieczność tworzenia rezerw.

Zadzwoń +48 71 780 41 51
i porozmawiaj z konsultantem

DGI

WIERZYTELNOŚCI

wieloletnie doświadczenie w kontaktach z dłużnikami

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zaznacz: auto .

DGI WIERZYTELNOŚCI
SP. Z O.O
Pl. Powstańców Śląskich 8/18
53-314 Wrocław
Tel. +48 71 780 41 51
Fax +48 71 780 58 02
email: biuro@dgiw.pl

godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000506734
NIP 899 27 52 887
REGON 022395464

59 1050 1575 1000 0090 3034 8610
ING Bank Śląski S.A